อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล ส่งมอบแนวทางในการรับมือกับโรคมะเร็ง ผ่านโครงการบันทึกพิชิตมะเร็ง ฉบับปรับปรุง ปี 2565

อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล ภายใต้บริษัท อาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้ส่งมอบแนวทางในการรับมือกับโรคมะเร็งผ่าน “สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง” ในโครงการบันทึกพิชิตมะเร็ง ฉบับปรับปรุง ปี 2565 ให้กับผู้ป่วยและผู้ดูแล

Read more