มาดาม แอน จักรพงษ์ แจกข้าวครบ 1 ล้านกล่อง สู้ภัยโควิด เพื่อบุคลากรทางการแพทย์และเด็กด้อยโอกาสทั่วประเทศ

นับตั้งแต่ทั่วโลกและประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตโควิด-19 ผู้บริหารหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างก็ออกมาให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์หนักให้เป็นเบา โดยหวังให้ประเทศของเราก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน และสามารถกลับมาประกอบอาชีพ

Read more