อินเตอร์แมค 2024

Other

อินเตอร์แมค – ซับคอนไทยแลนด์ 2024 จัดเต็ม เทคโนโลยี นวัตกรรม สัมมนา

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์  สานต่อความร่วมมือรัฐ-เอกชนกว่า 40 หน่วยงาน เดินหน้าจัดงาน อินเตอร์แมค – ซับคอนไทยแลนด์ 2024 ปูพรมจัดแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรม

Read More