อิโก้พูเทร่า

OTHER

‘การทำธุรกิจที่เน้นการสร้างประสบการณ์ให้แก่ลูกค้า’ ช่วยขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยให้เติบโต

การกลับมาของศิลปินต่างประเทศยอดนิยมและไลฟ์คอนเสิร์ตในกรุงเทพฯ ก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการต่อเศรษฐกิจไทย การเดินทางไปยังต่างประเทศเพื่องานดนตรี รับชมกีฬา และร่วมงานสำคัญอื่น ๆ มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น

Read More