อเมซอน

LIFESLTYLEShopping

อเมซอนไพร์มเดย์ สร้างยอดขายต่อวันสูงสุด นับเป็นมหกรรมไพร์มเดย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

อเมซอนมีการประกาศว่าในวันแรกของมหกรรมช้อปปิ้งไพร์มเดย์ (Prime Day) ซึ่งมีขึ้นในวันที่ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา ผู้ขายสร้างยอดขายต่อวันได้สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ ตลอดระยะเวลา 2 วันของมหกรรมช้อปปิ้งนี้ สมาชิกไพร์มมีการซื้อสินค้ามากกว่า

Read More