เกมบล็อคเชน MetaSnake จะสร้างเกมแบบ “ตั๋วหนึ่งใบจนจบ” ของ Metaverse ในวันที่ 5 พฤษภาคม 200 NFTs จะพร้อมสำหรับการวางจำหน่ายต่อสาธารณะ

MetaSnake มาพร้อมกับ “Genesis Ancient Spirit NFT” ที่มีคุณประโยชน์หลักสามประการในการเสริมพลังอำนาจ ซึ่งได้แก่ “ประโยชน์จากระบบนิเวศ” “ผลประโยชน์ของเกม” และ “ผลประโยชน์ด้านสินทรัพย์” ผู้ถือครอง หรือ โฮลเดอร์

Read more