เกลโสพิชา

OTHER

“น้องเกล” หนึ่งใน “อาสาจุฬาภรณ์” พร้อมบทบาทคนรุ่นใหม่ในการช่วยเหลือสังคม

หลายคนรู้จักเธอในฐานะสาวน้อยอูคูเลเล่ ในวันนี้ เกล นางสาวโสพิชา อังคะไวมงคล เป็นนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรียบร้อยแล้ว ระหว่างเรียนที่ค่อนข้างจะหนักแล้ว 

Read More