เก็บขยะริมหาดเพื่อโลกที่สะอาดขึ้น

OTHER

ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ ผนึกกำลังลูกค้าคนสำคัญสานต่อพันธกิจ We Promise

ปัญหาขยะทะเล เป็นหนึ่งในประเด็นสิ่งแวดล้อมที่น่าเป็นห่วง ในหนึ่งปี ขยะจากทุกประเทศทั่วโลกถูกแปรรูป ทำลาย และนำไปรีไซเคิล แต่ก็ยังมีขยะอีกจำนวนมหาศาลที่ไหลลงสู่ทะเล ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่ง สัตว์น้ำ

Read More