เขาทับควายเพื่อชุมชน

OTHER

TCMA เดินหน้าพัฒนาพื้นที่อดีตเหมืองแร่เหล็ก สู่โครงการ “เขาทับควายเพื่อชุมชน”

ดร.ชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เริ่มโครงการ “เขาทับควายเพื่อชุมชน” แสดงความมุ่งมั่นของอุตสาหกรรมปูนชีเมนต์ของไทย

Read More