เคนนครินทร์

BUSINESSReal Estate

“เอสซี แอสเสท” จัดงานเปิดตัว “โค้บบ์” คอนโดฯแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ

เพราะการอยู่อาศัยที่ดี จะสามารถเติมเต็มชีวิตให้มีความสุขได้ในทุกวัน ล่าสุด กนกอร หลิมกำเนิด Chief Operating Officer Property Development – High Rise บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Read More