เครือข่ายยานยนต์เพื่อการสนับสนุนการศึกษา

OTHER

ซีพี โฟตอน หนุนโปรเจคเครือข่ายยานยนต์ พัฒนาการศึกษา ในงาน Big Motor Sale

บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป จำกัด มอบโอกาสพิเศษเพื่อการสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเยาวชน ภายใต้ โครงการ “เครือข่ายยานยนต์เพื่อการสนับสนุนการศึกษา” นำร่องปีแรกร่วมกับ

Read More