เคอิจิ โฮริเอะ

Business

เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) แต่งตั้ง มร. เคอิจิ โฮริเอะ เป็นกรรมการผู้จัดการ

เอบีม คอนซัลติ้ง มีความยินดีที่จะประกาศแต่งตั้งให้ มร. เคอิจิ โฮริเอะ เป็นกรรมการผู้จัดการคนใหม่ให้กับ เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) โดยเริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

Read More