เค.อี.รีท เดินหน้าลุย ลงนามสัญญาเข้าลงทุนในโครงการกาดฝรั่ง

กวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ALLY นำทัพคณะผู้บริหารลุยเชียงใหม่ ร่วมกับ สาริศา เมฆอุไร (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้บริหารโครงการกาดฝรั่ง วิลเลจ ลงนามสัญญาเข้าลงทุนในโครงการกาดฝรั่ง คอมมูบูทีค

Read more

เค.อี.รีท จัดประชุมประชุมผู้ถือหุ้น แถลงผลดำเนินงาน

นายธีระ ภู่ตระกูล ในฐานะประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากัด และนายกวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์ ในฐานะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง จัดการประชุมสามัญ  ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

Read more