เจ้าของสวนทุเรียน

OTHER

ชาวสวน จับมือ แม็คโคร กระจายผลไม้ตรงถึงมือผู้บริโภคต่อเนื่อง

“เราเป็นกลุ่มชาวสวนทุเรียนขนาดเล็ก ในจังหวัดระยอง ที่ผ่านมา ก็ต่างคนต่างขาย โดยมีพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อ หรือขายเองที่หน้าสวน บางครั้งมาส่งขายที่ตลาดผลไม้ หลายครั้งระบายผลผลิตไม่ทัน ราคาตก แต่เมื่อรวมกลุ่มกับเกษตรกรรายเล็กด้วยกัน

Read More