เฉิงตูสู่ยุโรป

OTHER

เส้นทางรถไฟจากเฉิงตูสู่ยุโรป กับบทบาทสำคัญในยุทธศาสตร์ BRI ของจีน

รถไฟขนส่งสินค้าที่บรรทุกสินค้ามาเต็มขบวน อาทิ ผลิตภัณฑ์จอแอลซีดี อุปกรณ์เชื่อมต่อ ชิ้นส่วนยานยนต์ และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย ออกเดินทางจากนครเฉิงตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

Read More