เณรน้อยอัจฉริยะ

EntertainTV

พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) นำ “เณรน้อยอัจฉริยะ” สู่สามเณรปลูกปัญญาธรรมปีที่ 10

พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) นำตัวอย่างแอนิเมชันเรื่อง สติมา “เณรน้อยอัจฉริยะ” นำไปสอนสามเณรในปีที่ 10 ของโครงการ สามเณรปลูกปัญญาธรรมปีที่ 10

Read More