เทรนด์ไมโคร

OTHER

สกมช.ร่วมกับ เทรนด์ไมโคร จัดอบรม ด้านการบริหาร SOC แก่บุคลากรด้านสาธารณสุข

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ  และบริษัท  เทรนด์ไมโคร  (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหาร Security Operation Center (SOC)

Read More