เทศกาลภาพยนตร์แอนิเมชัน

ENTERTAINMovie

เอส เอฟ ร่วมกับ สถานทูตฝรั่งเศส จัดงาน “เทศกาลภาพยนตร์แอนิเมชัน Beyond Animation 2023”

โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย สร้างสีสันให้วงการหนังกับ “เทศกาลภาพยนตร์แอนิเมชัน Beyond Animation 2023” นำภาพยนตร์ แอนิเมชันเรื่องดัง 2 เรื่อง

Read More