เนสท์เล่ คาราวานครอบครัวแข็งแรง

Other

เนสท์เล่ เดินสายให้ความรู้ด้านสุขภาพและโภชนาการที่ดี

เนสท์เล่ สานต่อพันธกิจด้านการเสริมสร้างสุขภาพและโภชนาการที่ดีแก่ชาวไทยทั่วประเทศ ผ่านโครงการ “เนสท์เล่ คาราวานครอบครัวแข็งแรง” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 เดินสายส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการในรูปแบบสนุกสนานให้คนไทยทุกช่วงวัยในชุมชน ขานรับนโยบายด้านสาธารณสุขของภาครัฐ

Read More