เนสท์เล่ เผยสารพันเรื่องชวนคิดเมื่อชีวิตต้องติดบ้าน แนะนำเคล็ดลับสร้างสุขภาพดี ส่งเสริมความสุขในบ้านผ่านกิจกรรม

สถานการณ์ในปัจจุบันทำให้ชีวิตของทุกคนในครอบครัวถูกจำกัดบริเวณอยู่ในบ้านกันมากยิ่งขึ้น บ้านกลายเป็นสถานที่ทดแทน เป็นทั้งที่ทำงานของพ่อแม่ และโรงเรียน หรือสนามเด็กเล่นให้ลูกได้เรียนรู้ อย่างไรก็ตาม เมื่อพื้นที่ถูกจำกัดเพื่อความปลอดภัยแล้ว พ่อ แม่ ผู้ปกครองอาจพบเจอกับความท้าทาย

Read more

เนสท์เล่ ร่วมสร้างสุขภาพดีและความสุขในบ้าน สานต่อกิจกรรม “#เมนูหนูช่วยทำ” นำเสนอตอน สนุกสุขโซน

ในวันที่ ‘บ้าน’ เป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่สมาชิกในครอบครัวใช้ชีวิตอยู่บ้านเป็นส่วนมาก และต้องปรับเปลี่ยนพื้นที่เดิม เป็นสถานที่ทำงาน หรือห้องเรียนออนไลน์ ซึ่งเวลาที่ผ่านไปกว่า 1 ปี อาจส่งผลกระทบต่อแนวทางการดูแลสุขภาพตามหลัก 3 อ. อันได้แก่

Read more

‘เนสท์เล่’ ส่ง E-Cook Book นำเสนอไอเดียเมนูสร้างสรรค์ ชวนลูกเข้าครัวให้สนุก สร้างเวลาคุณภาพ เสริมทักษะชีวิต

ในยุคที่พ่อแม่ และผู้ปกครองต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ใช้เวลาอยู่บ้านร่วมกันกับเด็ก ๆ มากขึ้น นับเป็นโอกาสอันดีที่จะหากิจกรรมที่ช่วยสร้างเวลาคุณภาพเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ และ พัฒนาทักษะชีวิตใหม่ ๆ พร้อมปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพที่ดีให้กับลูก เนสท์เล่

Read more