เมืองคาร์บอนต่ำ

OTHER

TCMA จับมือจังหวัดสระบุรี สร้างจังหวัดต้นแบบ ‘สระบุรีแซนด์บ็อกซ์-เมืองคาร์บอนต่ำ’

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) และจังหวัดสระบุรี พร้อม 21 หน่วยงาน ประกาศเจตนารมณ์ “ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private Partnership: PPP) ในการพัฒนาจังหวัดต้นแบบ-สระบุรีเมืองคาร์บอนต่ำ

Read More