เลี้ยงถูกลูกดี

OTHER

5 เทคนิคการ “เสิร์ฟและโต้กลับ” กับลูก ช่วยสร้างพัฒนาการตลอดชีวิต

การเล่นสนุกกับเด็กเป็นของคู่กัน พ่อแม่หลายคนอาจนิยมเลือกหาของเล่นเสริมพัฒนาการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ลูกเล่น แต่สิ่งสำคัญที่พ่อแม่ส่วนใหญ่มักมองข้ามคือ การตอบโต้และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างที่ลูกกำลังเล่น ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการเติบโต

Read More
OTHER

เลี้ยงลูกเชิงบวกวัย 0-6 ปี นาทีทองสำหรับพ่อแม่ยุคใหม่

ปัจจุบันพ่อแม่ยุคใหม่มักต้องทำงานนอกบ้านทั้งคู่ ส่งผลให้ไม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้อย่างเต็มที่เนื่องจากมีเวลาจำกัด โดยเฉพาะเด็กในช่วงวัย 0-6 ปี ที่จำเป็นต้องได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ

Read More
OTHER

พรูเด็นเชียล จับมือ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จัดกิจกรรม “เลี้ยงถูก ลูกดี”

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย และ ดร.อาร์ตี้ เซจิ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและการพัฒนาเด็กปฐมวัย องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จัดกิจกรรม “เลี้ยงถูก ลูกดี” ณ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ 

Read More