เวชศาสตร์วิถีชีวิต

OTHER

เคล็ดลับเพื่อการนอนหลับที่ดี โดยหมอแอมป์

มีใครบ้างที่เคยรู้สึกสมองล้า อ่อนเพลีย หงุดหงิดง่าย หลังจากอดนอนมาทั้งคืน ทุกคนคงไม่แปลกใจเมื่อบอกว่าการนอนหลับส่งผลต่อการทำงานของสมองอย่างมาก แต่การอดนอนไม่เพียงส่งผลเสียต่อสมองเท่านั้น

Read More
OTHER

งานการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาวะแบบองค์รวม ครั้งที่ 1 ปี 2566

ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี ประธานวิชาการฝ่ายฝึกอบรมและสอบแพทยสภา และ นายแพทย์ ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานคณะผู้บริหารบีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก และ บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร

Read More