เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ

OTHER

เปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

นายธเนศ สนธิ นายกเทศมนตรีตำบลหัวเวียง (กลาง) นำทีมอาจารย์จากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ดำเนินการโดยฝ่ายบริการวิชาการเพื่อสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม)

Read More