เหนื่อยนักพักก่อนแม่

FoodLIFESLTYLE

ฉลองวันแม่มิติใหม่ เหนื่อยนัก… พักก่อนแม่ KFC LET MOM REST

เพราะ 365 วันของคนเป็น ‘แม่’ รับหน้าที่ทั้งทำงานบ้าน เลี้ยงลูก ดูแลครอบครัว จนเป็นภาพจำ ที่ว่าคนเป็น “แม่” ต้องดูแลงานบ้าน งานครัว งานของแม่ศรีเรือนต่างๆ รวมถึงดูแลทุกคนในครอบครัวให้กินอิ่ม นอนหลับ แบบที่ไม่เคยได้หยุดพักจากบทบาท

Read More