CBNT CHANNEL

โลกของข่าว โลกของคุณ ติดต่อทีมงานและส่งหมายเชิญร่วมงานได้ที่ chillbiznews@gmail.com

เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต

OTHER

FWD The Futurist โปรเจ็กต์เฟ้นหาไอเดียของ Young Gen

ทุกวันนี้โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จากการเติบโตของนวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีประสิทธิภาพเข้าถึงความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

Read More
OTHER

เพิ่มทักษะความรู้ทางการเงิน กับโครงการ JA SparktheDream

การมีทักษะความรู้ทางการเงิน ถือเป็นทักษะความรู้ที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ถ้าหากเราสามารถปลูกฝังความรู้ทางการเงินและสร้างวินัยทางการเงินที่ดีได้ตั้งแต่ในวัยเรียน ก็จะเป็นทักษะที่ติดตัวเด็กจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่

Read More
OTHER

FWD ประกันชีวิต นำสุดยอดตัวแทน ร่วมงาน MDRT Annual Meeting 2023

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD ประกันชีวิต นำสุดยอดตัวแทนประกันชีวิตที่ได้รับคุณวุฒิ “สโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลม” หรือ MDRT (Million Dollar Round Table) คุณวุฒิระดับสากลที่บอกถึงความน่าเชื่อถือ

Read More
OTHER

FWD ประกันชีวิต รวมพลังอาสาทำดี ในโครงการ บริจาคโลหิต 9 แสนซีซี 90 ปีหอการค้าไทย

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD ประกันชีวิต นำทีมพนักงานอาสาสมัคร เข้าร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย ในโครงการบริจาคโลหิต 9 แสนซีซี 90 ปีหอการค้าไทย ครั้งที่ 2 จัดโดย

Read More