เอฟดับบลิวดีไลฟ์ไทม์รีเทิร์น99/15

BusinessInsurance

“เอฟดับบลิวดี ไลฟ์ไทม์ รีเทิร์น 99/15” ชูจุดเด่นคุ้มครองตลอดชีพ

FWD ประกันชีวิต เปิดตัวแบบประกันใหม่ “เอฟดับบลิวดี ไลฟ์ไทม์ รีเทิร์น 99/15” จ่ายเบี้ยฯ คงที่เพียง 15 ปี ให้ความคุ้มครองตลอดชีพ พร้อมรับผลประโยชน์เงินคืนทุกปีตลอดสัญญาจนถึงอายุ 99 ปี

Read More