เอ็นอีซีประเทศไทย

OTHER

เอ็นอีซี – ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ เตรียมทดลองใช้แพลตฟอร์มสุขภาพดิจิทัล

บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หรือเอ็นอีซี ประเทศไทย ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ ( MoU) กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสนับสนุนระบบการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลแห่งนี้

Read More