เอ็มเอสดี

OTHER

สถานเสาวภา รับมอบวัคซีนเอชพีวี ชนิด 4 สายพันธุ์ จาก เอ็มเอสดี

บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทในเครือของ บริษัท เมอร์ค แอนด์ คัมปานี อินคอร์ปอเรท ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองราย์เวย์ มลรัฐนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา) ได้บริจาควัคซีน เอชพีวี ชนิด 4 สายพันธุ์  จำนวน 800,000 โดส

Read More