มาดามทุสโซฯ พลิกโฉม Music Room ประชันเสียงสามดีวา ทาทา – ลิเดีย – แก้ม

มาดามทุสโซฯ พลิกโฉม Music Room เป็น “World’s Music Fest” ยกระดับปรากฏการณ์ดนตรี แสง สี เสียง เต็มสูบ! โชว์ประชันเสียงสามดีวาไทย ‘ทาทา ยัง’ ‘ลิเดีย’ และ ‘แก้ม-วิชญาณี’

Read more