โควิด-19 และวิทยาการหุ่นยนต์: ปีที่ผ่านมาเปลี่ยนระบบเหล่านี้ได้อย่างไร

หุ่นยนต์ได้รับการขับเคลื่อนในหลายรูปแบบในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยนำเสนอโซลูชันที่ไม่เหมือนใครสำหรับความท้าทายที่ซับซ้อน

Read more