แทงก์

FashionLIFESLTYLE

เสน่ห์แห่งเรือนเวลาจาก คาร์เทียร์ ถอดรหัสการรังสรรค์กลไกนาฬิการุ่นไอคอนิคของเมซง

นาฬิกาข้อมือนับเป็นหนึ่งในแอคเซสซอรี่ชิ้นสำคัญ ประโยชน์พื้นฐานมีเพื่อใช้บอกเวลาหรือเป็นเครื่องประดับเสริมลุค และที่ยิ่งไปกว่านั้นคือการที่นาฬิกากลายเป็นทรัพย์สินเพื่อการลงทุนที่สามารถส่งต่อเป็นสมบัติจากรุ่นสู่รุ่นได้

Read More