แนะแนวศึกษาต่อ

OTHER

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดบ้านแนะแนวศึกษาต่อ CRA Open House 2024

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมเปิดบ้านแนะแนวศึกษาต่อ TCAS67 ในกิจกรรม CRA Open House 2024 ในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566

Read More