แพลนเที่ยวก่อนใคร

LIFESLTYLETravel

แพลนเที่ยวก่อนใคร…3 อีเวนต์ฮ่องกงมาแรงส่งท้ายปี 2023!

นอกจากการต้อนรับนักท่องเที่ยวกลับสู่ฮ่องกงอย่างอบอุ่นที่ทำมาตลอดแล้ว การท่องเที่ยวฮ่องกง (Hong Kong Tourism Board: HKTB) ยังเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งของฮ่องกงในฐานะเมืองหลวงของอีเวนต์นานาชาติ

Read More