แม่โขงทัวริสซึ่มฟอรัม2023

OTHER

ไฮไลท์ แม่โขงทัวริสซึ่มฟอรัม 2023 กำหนดอนาคตการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขง

การประชุมแม่โขงทัวริสซึ่มฟอรัม 2023 ที่เมืองสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา เสร็จสิ้นลงด้วยความสำเร็จ โดย 6 ชาติสมาชิกและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงทั้งจากภาครัฐและเอกชนกว่า 200 คนเข้าร่วม

Read More