โครงการการถอดชุดเฉดสีของกระเบื้องเคลือบวัดราชบพิธ

LIFESLTYLE

จากชุดสีกระเบื้องเคลือบวัดราชบพิธฯ สู่ผลงานศิลปะประยุกต์และดนตรีในสวน

สมาคมเพื่อการพัฒนาศิลปะและหัตถศิลป์ไทยจัดกิจกรรม “สีสวย สวนงาม สำราญในสราญรมย์” ภายใต้โครงการ “การถอดชุดเฉดสีของกระเบื้องเคลือบวัดราชบพิธฯ ต่อยอดสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์บนฐานของทุนทางวัฒนธรรม”

Read More