พช.ลอง จ.แพร่ ติดตามการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่

นายจรินทร์  เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอลอง  นางสาวเสาวณีย์  เกียรติศิริถาวร พัฒนาการอำเภอลอง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่

Read more