โครงการหลวง54

FoodLIFESLTYLE

มูลนิธิโครงการหลวง จากยอดดอยสู่เซ็นทรัลเวิลด์ในงาน “โครงการหลวง 54”

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ แถลงข่าวการจัดงาน “โครงการหลวง 54” ภายใต้แนวความคิด “ไออุ่นจากขุนเขา เรื่องเล่าสู่ใจกลางเมือง” ความอุดมสมบูรณ์ และผลผลิตที่เติบโต

Read More