โครงการUSolar20

BUSINESSFinance and Banking

ยูโอบี ขยายความร่วมมือโครงการ U-Solar 2.0 หนุนอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ต่อยอดความสำเร็จโครงการยู-โซลาร์ เปิดตัว ยู-โซลาร์ 2.0 (U-Solar 2.0) ขยายเครือข่ายพันธมิตรไปยังผู้จัดหาอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนำของประเทศรวม 9 ราย ภายใต้โครงการยู-โซลาร์ 2.0 นี้

Read More