ไม่ต้องกลัวโดรนบุกรุกอีกต่อไป เมื่อใช้โซลูชันต่อต้านโดรนจาก “โนโวควอด”

โดรน หรือที่เรียกว่าอากาศยานไร้คนขับ (UAV) เป็นเครื่องบินไร้คนขับที่ควบคุมโดยนักบินโดรนเพื่อใช้ปฏิบัติงานและภารกิจต่าง ๆ โดยปัจจุบันโดรนมีบทบาทสำคัญในหลายอุตสาหกรรม ซึ่งแม้จะนำความสะดวกสบายแบบชีวิตไฮเทคมาให้

Read more

“เอ็กซ์เอจี” ส่งเทคโนโลยีโดรนช่วยเกษตรกรกัมพูชาเพาะปลูกมันสำปะหลังอย่างยั่งยืน

กัมพูชาได้มีโอกาสรู้จักเทคโนโลยีโดรนเพื่อใช้ในการเพาะปลูกมันสำปะหลังเมื่อไม่นานมานี้ เพื่อช่วยให้เกษตรกรรายเล็ก ๆ ได้ผลผลิตมากขึ้น พร้อมลดต้นทุนของปัจจัยการผลิตในคราวเดียวกัน มันสำปะหลังเป็นผลผลิตทางอุตสาหกรรมเกษตร

Read more