โททาลเอนเนอร์ยี่ส์เอเนออส

OTHER

โคร์สเทก เลือก โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ฯ เป็นผู้จัดหาและติดตั้งโซลาร์เซลล์โรงงานผลิตในประเทศไทย

โคร์สเทก (CoorsTek) ผู้ผลิตเซรามิกทางเทคนิคชั้นนำระดับโลก ลงนามในข้อตกลงระยะยาวกับ โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ เอเนออส (TotalEnergies ENEOS) สำหรับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและโรงจอดรถ

Read More