โทนี่​จั๊มพ์ใบปอฟลุ๊ค

ENTERTAINMovie

“โทนี่​-จั๊มพ์-ใบปอ-ฟลุ๊ค​” แท๊คทีมพาผู้พิการทางการเห็นดู“เพื่อน(ไม่)สนิท” ผ่านแอป PANNANA

ส่งต่อความสุขให้ผู้พิการทางการมองเห็นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดกับหนังเรื่องล่าสุด “เพื่อน(ไม่)สนิท” ทาง บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับ GDH559, มูลนิธิด้วยกัน เพื่อคนพิการและสังคม และ

Read More