โภชนาการอาหาร

OTHER

ผู้หญิงสูงอายุ มีความเสี่ยงเกิดภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย มากกว่าผู้ชายสูงอายุถึงเกือบ 2 เท่า

ในแต่ละวัน เราต่างก็แก่ตัวลงเรื่อย ๆ ซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมชาติที่ไม่ช้าก็เร็วเราทุกคนต้องเผชิญ แต่เราสามารถดูแลตัวเองและคนที่เรารักเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีได้ตั้งแต่วันนี้ ซึ่งหัวใจสำคัญที่มีส่วนช่วยชะลอสภาวะร่างกายที่เสื่อมถอยให้ช้าลงได้คือ

Read More