โรคหายาก

OTHER

ทาเคดา ประเทศไทย มุ่งมั่นสร้างความตระหนักรู้ “โรคหายาก” สร้างมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยในประเทศไทย

“โรคหายาก” เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขระดับโลก รวมทั้งประเทศไทย เดิมเป็นกลุ่มโรคที่ตรวจเจอได้ยากเนื่องจากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม แต่โดยรวมแล้วมีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อย ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคหายากประมาณ 400 ล้านคนทั่วโลก

Read More