เพิ่มอัตราความสำเร็จในการทำ IVF ด้วยการตรวจคัดกรองโครโมโซม

แม้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีการรักษาผู้มีบุตรยากได้มีความก้าวหน้าและมีหลากหลายแนวทาง ซึ่งหนึ่งในวิธียอดนิยมคือการทำเด็กหลอดแก้ว IVF (In-vitro Fertilization) แต่อย่างไรก็ตามยังมีคู่สมรสจำนวนไม่น้อยที่ไม่ประสบผลสำเร็จจากการทำ IVF  ซึ่งหนึ่งในหลายๆ ปัจจัยที่อาจทำให้ไม่ประสบความสำเร็จคือ

Read more

คุณแม่ต้องรู้! รับวัคซีนโควิด-19 แล้ว ทำให้มีบุตรยากจริงหรือ?

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยาวนานและมีการทวีความรุนแรงของเชื้อโรคมากขึ้นในปัจจุบัน อาจส่งผลต่อการตัดสินใจเรื่องการวางแผนมีบุตรของหลายคู่แต่งงานที่กังวลในเรื่องความปลอดภัยของทารกในครรภ์ รวมถึงความพร้อมด้านสุขภาพของคุณแม่

Read more