โรงเรียนวัดกาหลง

OTHER

บาจา จัดกิจกรรม CSR “Bata Founder’s Day” สานต่อการพัฒนาโรงเรียนในชุมชนปีที่ 2

บาจา (Bata) ประเทศไทย แบรนด์รองเท้าระดับโลกจากยุโรป  ยกขบวนพนักงานลงแรงร่วมเป็นจิตอาสาในกิจกรรม CSR “Bata Founder’s Day” เพื่อปรับปรุง และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดกาหลง จังหวัดสมุทรปราการ 

Read More