โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ปากเกร็ดนนทบุรี

OTHER

มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ “DIY FOR MOM”

มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย นำโดย คุณอานุภาพ คงมาลัย รองประธานบริหารฝ่ายการตลาด ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ในระบบนิเวศการเรียนรู้ หัวข้อ “DIY FOR MOM” ของโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ ปากเกร็ด นนทบุรี

Read More