โอทิส

OTHER

นักเรียนทั่วโลกร่วมคิดค้นโซลูชันขนส่งแห่งอนาคต รับมือภาวะโลกรวนในแต่ละภูมิภาค

ทีมนักเรียน 4 ทีมจากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ชนะการแข่งขันการพัฒนาโซลูชันการขนส่งที่สามารถช่วยรับมือกับความท้าทายจากภาวะโลกรวนในชุมชนของตัวเอง โดยโครงการ Made to Move Communities™ Student Challenge

Read More