โฮจิมินห์ซิตี้ฮาเนดะ

LIFESLTYLETravel

เวียตเจ็ทเปิดบินตรง โฮจิมินห์ซิตี้ – ฮาเนดะ พร้อมเพิ่มเที่ยวบินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สายการบินเวียตเจ็ท (เวียดนาม) ต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ระหว่างโฮจิมินห์ซิตี้และท่าอากาศยานฮาเนดะในใจกลางกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เสนอตัวเลือกการเดินทางทางอากาศในราคาประหยัดแก่ผู้โดยสารระหว่างสองเมือง

Read More