ไคลเมทเอ็กซ์

OTHER

โครงการฝึกอบรมผู้นำด้านสภาพภูมิอากาศ “ไคลเมท เอ็กซ์” เปิดรับสมัครนักศึกษาจากทั่วโลก

โครงการฝึกอบรมผู้นำ “ไคลเมท เอ็กซ์” (“Climate x” Leadership Training Program) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยจากทั่วโลก โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://climatexleadership.gauc.net/

Read More